top of page

התנהגות בעלי חיים

התנהגות טורפת

בכדי להגדיר מהן הסיבות להתנהגות של כלב ההורג חייה אחרת יש צורך להבין קצת לעומק את הקשר האבולוציוני... מאמר מאת אבנר רז – "הלוחש לכלבים" - בית ספר ללימוד והכשרת מאלפים למאמר המלא

סוציאליזציה של גורים

מהלך עבודתי אני נתקל הרבה בבעלים שלרוב בעצת המגדלת, כולאים את הגורים כל תקופת החיסונים. ועקב פחד מהדבקות במחלות מבודדים את הגור בתקופה הכי קריטית להתפתחותו הנפשית, התנהגותית למאמר המלא

bottom of page