top of page
הפריה מלאכותית כלבים

שרותי הפריה מלאכותית כלבים


בגזעים מסוימים אנו מבצעים הפריה מלאכותית על פי הזמנה. לרוב אלו גזעים "ששכחו" איך לבצע את הפעולה.

הזרעה מלאכותית מבוצעת ביום 9 ויום 11 של הדימום בכלבה מיוחמת. יש לדאוג לזכר פורה מהגזע המתאים כ"תורם זרע ". הזרע נאסף מהכלב הזכר  על ידי הוטרינר ומועבר בצורה סטרילית לנקבה המיוחמת. שיעור ההצלחה בהזרעות מלאכותיות הוא גבוה במיוחד.

 

רוצים לשמוע עוד פרטים?
צלצלו למרפאה כעת

03-6472933

bottom of page