תחרות צילום כלבים - שבוע 5

סקיי - משפחת בדש
סקיי - משפחת בדש
סקיי - משפחת בדש
סקיי - משפחת בדש
סקיי - משפחת בדש
סקיי - משפחת בדש
פדינגטון - משפחת סימן טוב
פדינגטון - משפחת סימן טוב
פדינגטון - משפחת סימן טוב
פדינגטון - משפחת סימן טוב
פדינגטון - משפחת סימן טוב
פדינגטון - משפחת סימן טוב
כתם - משפחת בר אל
כתם - משפחת בר אל
כתם - משפחת בר אל
כתם - משפחת בר אל
לייקה - משפחת ילון
לייקה - משפחת ילון
קאיה- משפחת מלמן
קאיה- משפחת מלמן
קאיה- משפחת מלמן
קאיה- משפחת מלמן
קים- משפחת ברגמן
קים- משפחת ברגמן
קים- משפחת ברגמן
קים- משפחת ברגמן
ביאנקה- משפחת פרי
ביאנקה- משפחת פרי
ביאנקה- משפחת פרי
ביאנקה- משפחת פרי
ביאנקה- משפחת פרי
ביאנקה- משפחת פרי
ביאנקה- משפחת פרי
ביאנקה- משפחת פרי
קים- משפחת ברגמן
קים- משפחת ברגמן

צ'ה