top of page

חתולים רהיטים וגירודים...

כתב ד"ר עופר שביט וטרינר Bvsc prêt. MRCVS

 

בעזרת הבנת  התנהגות חתולית של סימון ,גירוד ומשחק,ניתן לשמר גם את ציפרני החתול מעקירה (עבירה פלילית בישראל) וגם את רהיטי הבית מהשמדה.

למה חתולים מסמנים? חתולים משתמשים בצורות שונות של סימונים להרבה תיפקודים חברתיים : סימוני ריח גוף (חיכוך הפנים בעצם כלשהיא) סימוני ראיה :סימון גירוד בעזרת הציפורניים סימונים אלו מצביעים לרוב על טריטוריה ,רצון להזדווג ,ושליטה.

 

 

 

 

 

 

 

 

גירודי ציפורניים:

גירודי ציפורניים משמשים לסימון חברתי ,שימור והשחזת הציפורן כנשק , מתיחת הגוף ותירגולו , סימוני גירוד מחוץ לבית נעשים לרוב לאורך שבילי הליכה ונחשבים כסימני דרך, בעוד שבבית הם נעשים במקומות הבילוי של החתול או בכניסות ויציאות. קיים ויכוח לגבי תפקיד הסימונים : הגנתי ? טריטוריאלי ? ההסכמה היחידה היא כי סימונים חוזרים ונשנים תמיד באותה נקודה.

מחוץ לבית חתולים מעדיפים עצים לגירוד בעוד שבתוך הבית שטיחים ורהיטים מצופים בד מועדפים.

כשמשתמשים בעמודי גירוד יזומים בבית כדאי לבחון את העדפת החתול לסוג הבד או העמוד :לווח קרטון ? עץ עם קליפה? ,בד יוטה? או חבל פשתן.לחתולים שונים העדפות שונות. על העמוד להיות גבוהה מספיק על מנת שהחתול יוכל להתמתח עליו ועליו להיות יציב ביותר (חוסר יציבות ירתיע את החתול משימוש בו).חשוב להתחיל את התהליך עם גורים בגיל צעיר : קל יותר ללמד דפוס  התנהגות בצעיר מאשר לנסות לשנות התנהגות פסולה  בבוגר....

מיקומו של עמוד הגירוד חשוב : עליו להיות במקום מרכזי בו מבלים בני הבית והחתול את רוב זמנם ואולי כדאי עמוד נוסף קרוב למיטת השינה של החתול שהרי ידוע שחתולים אוהבים להתמתח ולהתגרד מיד לאחר יקיצה.

 

שינוי מנהגי גירוד פסולים :

לעיתים קרובות הרגלי הגירוד של חתול הבית אינם מתאימים לבעלי החתול  :על מנת לשנות הרגלים אלו עדיף לא להשתמש בעונשים שיובילו לפחד ותסכול כי אם להשתמש בשינויים סביבתיים שייגרמו לתגובה חיובית על ידי החתול : אם עמוד הגירוד ממוקם במקום צדדי יש להעבירו למקום מרכזי  בו מתנהלת מרבית פעילות החתול ובני הבית וקרוב למקומות הגירוד הלא רצויים. מיקום חדש זה עשוי לגרום לחתול להשתמש בעמוד המיועד במקום ברהיט המושחת.

אם החתול הרס רהיט והרהיט מוחלף כדאי להשתמש בחתיכות מבד הציפוי שלו לעטוף את עמוד הגירוד שימוקם קרוב מאוד למיקום הרהיט החדש. שינוי נוסף יכול להיעשות בשינוי מירקם מעטפת האזור המגורד על ידי כיסויו בבד חלק ,יריעת ניילון ,או נייר כסף שירתיע את החתול מלגרד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספה הרוסה
חתול גירוד

מכשיר מעניין הנקרא "פבלוב חתולי" ראה תמונה  זהוא מוט גירוד שמהווה גם מחסנית מזון : כשהחתול מגרד את המוט הוא מסתובב ומזון החתול נושר למטה. פרס המזון משכנע את החתול להשתמש בעמוד הגירוד ולוותר על הרהיט הסמוך.( goodpetstuff.com).

בעקרון רוב מוחלט של החתולים ניתנים לשכנוע לעזוב את מקומות הגירוד הלא רצויים לטובת מוט גירוד ניבחר העניין מצריך רק זמן , מחשבה , והתמדה של הבעלים.

ניתן לרסס בפליויי (פרורמון חתולי) את נקודת הגירוד הלא רצויה : חתולים אינם מגרדים את המקומות בהם חיככו את פניהם לסימון  ריח

סיכום קצר ומעשי :

על מנת ליצור שינוי במיקום גירודי החתול

1.מקם עמוד גירוד אטרקטיבי במקום מרכזי + קרוב לרהיט המגורד

2.נסה לעטוף את עמוד הגירוד בבד או ציפוי מרהיט שגורד עד שהוחלף

3.נסה לשנות את אתר הגירוד הלא רצוי כך שלחתול יהיה פחות נעים 

4.תגמל חתול על שימוש בעמוד הגירוד באוכל או תשומת לב חיובית.

5. הרגל גורי חתולים מגיל צעיר להשתמש בעמוד גירוד

 

 

מבוסס על מאמר של Debra F. Horwitz, DVM, Diplomate ACVB Veterinary Behavior Consultations, St. Louis, Missouri

bottom of page