top of page

ראיית כלבים - איך כלבים רואים?

 

כתב ד"ר עופר שביט וטרינר Bvsc prêt. MRCVS

 

רבות אני נתקל בשאלה איזו מין ראיה יש לכלבים .על מנת להבין את ראית הכלבים צריך קודם להבין את מבנה העין.

 

מבנה האנטומי של עין הכלב דומה מאוד למבנה האנטומי של עין האדם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקרנית היא הרקמה השקופה הקדמית של העין שלאחריה החדר הקדמי הגובל מאחור בעדשה ובגוף הסיליארי הוא האישון. מאחורי העדשה יש את החדר האחורי המלא בנוזל שקוף המוקף בדופן האחורית של העין : הרשתית.

ברשתית שני אזורים בולטים : טפטום לוסידום בחלק העליון :נוצץ ומשמש כמחזיר אור לשם הגברתו והגברת הראיה באור חלש , ןטפטום ניגרום (שחור) בחלקו התחתון שכנראה עוזר בראיה מגבוה , כמו ממהשמיים שם יש עוצמת אור גדולה יותר בדרך כלל.

 

הרשתית בנויה ממליוני קצוות של עצבים המהווים ביחד את עצב הראיה. כל קצה כזה הוא חיישן הקולט אנרגיית אור ומתרגם אותו בתהליכים כימיים לתנודה חשמלית המועברת דרך עצב הראיה למרכז הראיה במוח בו מתורגמים סה"כ התנודות החשמליות לתמונה.

 

חיישנים אלו בנויים משני סוגים עיקריים המובדלים בצורתם החיצונית וברגישותם לקליטת אור. "חרוטים" שצורתם כחרוט ובעיקר קולטים צבעים ואור חזק , ו "מקלונים " שצורתם גלילית ועיקר פעולתם הוא בקליטת גוונים של אפור והם יותר רגישים לקליטת אור בעוצמה נמוכה.

 

היחסים שבהם הם מופיעים ב"שטיח" החיישנים הלוא הוא הרשתית, יקבע את טיב או סוג הראיה.

בכלבים , רבים יותר המקלונים בחלקו המרכזי של הרשתית לעומת עין האדם בה יש יותר חרוטים . התוצאה :

 

כלבים כנראה רואים פחות צבעים מבני האדם : כלבים רואים צבעים מצהוב עד כחול בקשת הצבעים ואינם רואים צבעים מאדום ועד ירוק , האחרונים נראים להם כגוונים של אפור. אין זה אומר שאינם מסוגלים להבחין בהבדל בין חפץ ירוק לחפץ אדום , אך הם מבדילים בינהם כגוונים של אפור.

לכלבים ראיית לילה יעילה יותר מבני האדם , וכן הם רואים תנועה בצורה יעילה יותר מעין האדם : כלב יבחין בדמות נעה ממרחק של כ 900 מטר אך לא יבחין באותה דמות באותם תנאים אם היא נייחת ללא תזוזה עד מרחק של 500 מטר.

 

ראייתם יעילה ביותר בשעות בין הערביים , ערפל , ובכל מצב בו כמות האור זעומה.

כלבים רואים יותר טוב תנועת אור מנצנצת בתדירות גבוהה. מה שכנראה אומר ששידור טלויזיה נראה להם כרצף תמונות אחת אחרי השניה ולא סרט מתמשך.

 

חדות הראיה של כלבים נחותה מזו של בני האדם גם בגלל חוסר הגמישות של העדשה . האפשרות של עין הכלב להתגמש ולמקד את קרני האור החודרות לכדי ראיה חדה היא מוגבלת ועקב כך הדמויות שהם רואים אינן חדות מספיק. ולכן הראיה למרחק של הכלב נחותה מזו של האדם.

 

לעומת זאת מיקום העיניים בראש הכלב יוצר לכלב שדה ראיה רחב ביותר של כ 250 מעלות!!! ובכך הוא מקיף שדה ראיה נרחב מאוד המסייע לו בהגנה ובטרף.

 

ראיית כלבים - איך הם רואים ?

bottom of page