תחרות צילום כלבים - שבוע 2

מוחיטו- משפחת טיטלמן
מוחיטו- משפחת טיטלמן
מוחיטו- משפחת טיטלמן
מוחיטו- משפחת טיטלמן
ג'ינג'י- משפחת שביט
ג'ינג'י- משפחת שביט
דולי- משפחת מעוז
דולי- משפחת מעוז
מוחיטו- משפחת טיטלמן
מוחיטו- משפחת טיטלמן
פוץ'- משפחת פיינר
פוץ'- משפחת פיינר
ראול- משפחת פיינר
ראול- משפחת פיינר
ראול- משפחת פיינר
ראול- משפחת פיינר
ראול- משפחת פיינר
ראול- משפחת פיינר
ג'ולי- משפחת עיברין
ג'ולי- משפחת עיברין
ג'ולי- משפחת עיברין
ג'ולי- משפחת עיברין
ג'ולי- משפחת עיברין
ג'ולי- משפחת עיברין
בוקסי- משפחת עימבר
בוקסי- משפחת עימבר
באלו- משפחת שווימר
באלו- משפחת שווימר
באלו- משפחת שווימר
באלו- משפחת שווימר
מיקה- משפחת וולוביץ'
מיקה- משפחת וולוביץ'
מיקה- משפחת וולוביץ'
מיקה- משפחת וולוביץ'
מיקה- משפחת וולוביץ'
מיקה- משפחת וולוביץ'
נאלה- משפחת פיינר
נאלה- משפחת פיינר
סרג'יו- משפחת בר
סרג'יו- משפחת בר
באלו- משפחת שווימר
באלו- משפחת שווימר
סרג'יו משפחת בר
סרג'יו משפחת בר
סרג'יו- משפחת בר
סרג'יו- משפחת בר
נאלה- משפחת פיינר
נאלה- משפחת פיינר
פוץ' ונאלה- משפחת פיינר
פוץ' ונאלה- משפחת פיינר
פוץ'- משפחת פיינר
פוץ'- משפחת פיינר
סקיי - משפחת הרמן
סקיי - משפחת הרמן
סקיי - משפחת הרמן
סקיי - משפחת הרמן
סקיי - משפחת הרמן
סקיי - משפחת הרמן
תקוה - משפחת גבעול_edited
תקוה - משפחת גבעול_edited
טוביה ותקוה - משפחת גבעול
טוביה ותקוה - משפחת גבעול
תקוה וטוביה - משפחת גבעול
תקוה וטוביה - משפחת גבעול
טופי - משפחת אדמוני
טופי - משפחת אדמוני
טופי - משפחת אדמוני
טופי - משפחת אדמוני
אייק - משפחת שוורץ
אייק - משפחת שוורץ